ETBİS’e Kayıt Olma ve Bildirim Yükümlülüğü Hk.

11.08.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ hükümlerine göre 01.12.2017 tarihi itibariyle elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişiler ETBİS’e kayıt olmak ve bildirimde bulunmak zorundadır.


Aşağıda sayılan gerçek veya tüzel kişilerin 31.12.2017 tarihine kadar kayıt olmaları gerekmektedir:

 
  • Kendilerine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar,
  • Aracı hizmet sağlayıcılar,
  • Yurt içinde yerleşik olup yurt içinde elektronik ticaret faaliyetinde bulunmamakla birlikte yurt dışında yerleşik bir aracı hizmet sağlayıcı üzerinden sözleşme yapan veya sipariş alan hizmet sağlayıcılar.

GittiGidiyor, SahibindenHepsiBurada, N11 ve benzeri yapıdaki diğer sitelerden satış yapan satıcılar ayrıca kendilerine ait bir e-ticaret sitesine veya uygulamasına sahip değillerse kayıt olmalarına gerek bulunmamaktadır.

Kayıt işlemleri www.eticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

Kayıt ve bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere 5 bin liradan 20 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacaktır. Elektronik ticaret faaliyetinde bulunanların cezai yaptırımla karşılaşmaması için yükümlülüklerini yerine getirmelerini öneriyoruz.

Bilgilerinize sunarız.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi