Hakkımızda

Değerli ziyaretçimiz,

İşletmelerin ekonomik, mali ve hukuki durumları ile vergiye ilişkin işlemlerini muhasebe kurallarına, gerçeklere ve yasalara uygunluk açısından inceleyerek görüşünü ilgililere bildiren ve Müşterilerinin vergisel danışmanlık ve mali yaklaşımlar ışığında, iç denetim uygulamaları, muhasebe sistemleri ve raporlama açısından standartların üzerine taşıyarak kârlı bir şekilde büyümelerine katkıda bulunmayı kendine misyon olarak benimsemiştir.

Bu misyonun gerçekleştirilmesi amacıyla vizyonumuz;

1. Doğru ve güvenilir bilgi sunumu,
2. Etik standartlar ve dürüstlük,
3. Mesleki faaliyetlerin icrasında güvenilirlik i
lkelerine dayanmaktadır.

Maliye Bakanlığı bünyesinde Vergi Dairesi Müdürü olarak çalışmakta iken 2011 yılında 3568 sayılı kanun uyarınca Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Bağımsız Denetçi olarak faaliyete başlamış bulunmaktayım. 30 yıllık mesleki bilgi ve tecrübelerim ışığında sizlere Seval Girgin ve Sevde Bulut ile birlikte güvenilir ve dürüst, meslek ilkelerine bağlı, müşteri taleplerine duyarlı, gelişen teknolojiyi iyi kullanarak yüksek kalite ve standartlarda, hızlı ve doğru bilgi akışı ile yönlendirmek, iyi insan ilişkileri ve ekip ruhu ile hizmet  vermekteyiz.

3568 Sayılı SMMM ve YMM Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereğince sitemiz herhangi bir reklam unsuru taşımamakta, sadece bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi