E-Dönüşüm

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 509) ile Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik 509 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği yayımlandı. 2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1/1/2020 tarihinden itibaren, 2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış has…

31/07/2018 Vadeli Ödemeler Hk.

31/07/2018 Vadeli Ödemeler: 6736 SK. Yapılandırma 9. Taksit, 7020 SK Yapılandırma 7. Taksit, 2017 Yılı Yıllık Gelir Vergisi 2. Taksit, 2018 Yılı MTV 2. Taksit, Haziran 2018 Dönemi SGK.

SGK Prim Teşviki

7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 27 Mart 2018 tarihi itibariyle Resmi Gazetede yayınlanmış olup yasalaşmıştır. Bu kapsamda önceki dönemlere ilişkin olarak tüm şartları sağladığı halde SGK prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış olan işverenlere bir defa…

ETBİS’e Kayıt Olma ve Bildirim Yükümlülüğü Hk.

11.08.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ hükümlerine göre 01.12.2017 tarihi itibariyle elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişiler ETBİS’e kayıt olmak ve bildirimde bulunmak zorundadır. Aşağıda sayılan gerçek veya tüzel kişil…

PERSONEL MESLEK KODLARI HK.

1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla meslek koduna uygun bildirim yapmayan işverenler için SGK idari para cezası uygulamaya başlayacak. Cezai işlem uygulanmaması için personellerin mesleklerini, terfi ve iş değişikliğine ilişkin güncellemeleri ivedilikle muhasebeye bildiriniz.

Personel Özlük İşlemleri

İşverenler işyerinde işçi çalıştırmaya başlamadan önce mutlaka Personel Özlük Dosyası ile gerekli evrakları hazırlatıp en geç 1 gün önce sigorta girişinin yapılması için muhasebeye bildirim yapması gerekir.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi