Personel Özlük İşlemleri

İşverenler işyerinde işçi çalıştırmaya başlamadan önce mutlaka Personel Özlük Dosyası ile gerekli evrakları hazırlatıp en geç 1 gün önce sigorta girişinin yapılması için muhasebeye bildirim yapması gerekir.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi